VISIE ARKADES

Arkades heeft een duidelijke visie op leren.

VISIE ARKADES?

VISIE OP LEREN

Expertise leert ons dat kinderen die te weinig gestimuleerd worden binnen onderwijs, vaak op cognitief, emotioneel of lichamelijk gebied klachten vertonen. Scholen trachten daarom hun leraren bij te scholen, gaan compacten en verrijken, bieden leerstrategieën aan, zetten een kangoeroeklas op enzoverder. Helaas merken we vaak in de praktijk dat heel wat van deze scholen kampen met problemen: te grote klasgroepen met verschillende niveaus, veel zorgvragen, onvoldoende continuïteit en soms onvoldoende werkingsmiddelen. De betrokken kinderen zijn hiervan natuurlijk het slachtoffer.

Daarom is er nood om net voor deze kinderen onderwijs op maat aan te bieden.

Arkades streeft dezelfde eindtermen na als in de traditionele scholen. De school stelt een programma op voor de volledige school. De leerlingen zien met andere woorden dezelfde leerstof, maar de manier waarop, verschilt. 

Om de vorderingsprocessen van de leerlingen goed te bewaken, zal een Arkadesklas uit niet meer dan 14 leerlingen bestaan.

Er wordt gewerkt met een vast lesprogramma. Dat is nodig om twee redenen: de leerlingen leren werken vanuit een vaste structuur en kunnen zich daaraan aanpassen en op voorbereiden. Bovendien geeft het voor het team een houvast om binnen de structuur de eindtermen te behalen.

Arkades wil vooral het doceren zoveel mogelijk vervangen door ervaren, ontdekken en door zelf beleven. De leerlingen moeten kunnen groeien in hun ontwikkeling via een maximum aan ontwikkelingskansen. Ze mogen niet vastraken op een bepaald ontwikkelingsniveau, maar ze moeten komen tot een integratie van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes waarmee ze bovendien ook iets kunnen doen in een niet-schoolse situatie. De leraar creëert onderwijsleersituaties met ruimte voor zelfstandig leren en werken.

De leraren gebruiken bij de vormgeving van hun onderwijs de analyse en prestaties van de leerlingen. Er worden dan concrete doelen en acties vooropgesteld. Nadien krijgen de leerlingen effectieve feedback op hun leerproces. Daarbij wordt duidelijk gemaakt wat devolgende stap in hun leerproces is. De instructies worden afgestemd op de verschillen tussen de leerlingen (van minder tot aanvullende of extra instructie). Ook de verwerking kan afgestemd worden op de verschillen tussen de leerlingen. Zo zijn er bijvoorbeeld extra oefenmogelijkheden. Voor de de sterkere leerling is overslaan (compacten) en verrijken een optie. Leerlingen kunnen tot slot werken met individuele leervragen en/of -doelen.

  CONTACT

  VBS Arkades
  Herenthoutseweg 124
  2200 Herentals
  Telefoon: 014 74 96 94
  E-mail: basisschool@arkades.be
  Instellingsnummer: 132076

  VOORSTELLING

  INSCHRIJVEN

  Uw kind inschrijven bij Arkades? Alle benodigde informatie kan u vinden op onze inschrijfpagina.