LESPROGRAMMA

Arkades werkt met een uniek lesprogramma.

LESPROGRAMMA

Omdat heel wat schoolvakken op een hoger tempo verwerkt worden, komt er ruimte vrij voor andere dingen. Het lesprogramma van Arkades is dan ook uniek.

Door onze eigen aanpak te hanteren komt er tijd vrij in het lessenrooster voor vakken zoals psycho-educatie, sociale vaardigheden, vrije keuze en dergelijke meer.

WEEKPROGRAMMA

De volgende vakken zijn opgenomen in het weekprogramma van de lagere school:

 • praatronde en klassenraad
 • project (integratie van rekenen, taal, vreemde talen)
 • huiswerkklas (incl. leerstrategieën i.f.v. executieve functies)
 • kijk-, luister- en leesfestijn
 • actua
 • presentatie
 • STEM (science, technology, engineering, mathematics)
 • motoriek 1ste graad (Bodymap en INPP)
 • muzische vorming
 • lichamelijke opvoeding
 • accentlessen: onderzoekend leren, vrije keuze, sociale vaardigheden, psycho-educatie
 • coöperatief spel
 • filosofie en cultuurbeschouwing
 • individuele werktijd

CONTACT

VBS Arkades
Herenthoutseweg 124
2200 Herentals
Telefoon: 014 74 96 94
E-mail: basisschool@arkades.be
Instellingsnummer: 132076

VOORSTELLING

INSCHRIJVEN

Uw kind inschrijven bij Arkades? Alle benodigde informatie kan u vinden op onze inschrijfpagina.