LESPROGRAMMA

Arkades werkt met een uniek lesprogramma.

LESPROGRAMMA

Omdat heel wat schoolvakken op een hoger tempo verwerkt worden, komt er ruimte vrij voor andere dingen. Het lesprogramma van Arkades is dan ook uniek.

Door onze eigen aanpak te hanteren komt er tijd vrij in het lessenrooster voor vakken zoals psycho-educatie, sociale vaardigheden, vrije keuze en dergelijke meer.

WEEKPROGRAMMA

De volgende vakken zijn opgenomen in het weekprogramma van de lagere school:

 • praatronde en klassenraad
 • project (integratie van rekenen, taal, vreemde talen)
 • huiswerkklas (incl. leerstrategieën i.f.v. executieve functies)
 • kijk-, luister- en leesfestijn
 • actua
 • presentatie
 • STEM (science, technology, engineering, mathematics)
 • muzische vorming
 • lichamelijke opvoeding
 • accentlessen: onderzoekend leren, vrije keuze, sociale vaardigheden, psycho-educatie
 • coöperatief spel
 • filosofie en cultuurbeschouwing
 • individuele werktijd

CONTACT


Arkades VZW
Watervoort 6-8
2200 Herentals
Telefoon: 014 74 96 94
Mobiel: 0468 10 30 30
E-mail: info@arkades.be
Instellingsnummer: 132076
Ond. nr: BE0534.780.596
Bankrekening: BE 57 1325 4231 6735

VOORSTELLING

INSCHRIJVEN

Uw kind inschrijven bij Arkades? Alle benodigde informatie kan u vinden op onze inschrijfpagina.